MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningsmiljøvurdering

Blandt Hørningskolens elever er en del udviklingshæmmede. Derfor har vi gennemført undervisningsmiljøundersøgelsen på en måde, der er tilpasset flest mulige elevers formåen. Hørningskolen har benyttet en bearbejdet udgave af dcum’s spørgeskema til de yngste klasser som metode til at undersøge undervisningsmiljøet.

Undersøgelsen er gennemført blandt de elever, der kunne forstå de stillede spørgsmål. Undersøgelsen er i de fleste tilfælde foretaget som interview, hvor klassens lærer eller pædagog har læst spørgsmålene højt for eleven.

Skolens elevtal var på undersøgelsestidspunktet 41. Der er gennemført undersøgelse af 34 elevers vurdering af undervisningsmiljøet.

Det samlede resultat af undersøgelsen er gennemgået og diskuteret i pædagogisk råd. Hørningskolens ansatte har valgt fremover at lade spørgeskemaet indgå som et redskab i den evigt tilbagevendende dialog med eleverne om deres trivsel og udvikling.

Undersøgelsens samlede resultat fremgår af vedhæftede fil.

Anne Kjeld Pedersen

Skoleleder