MENU
Aula_close Layer 1

UU-vejleder

Uddannelsesvejledning
Vejleder på specialområdet
Birgit Petersen

Birgit UU-Vejleder

Uddannelsesvejledningen på Hørningskolen varetages af undertegnede, Birgit Petersen, som er ansat i Ungecentret i Skanderborg. Det hed tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning, men er i forbindelse med etableringen af KUI (kommunal ungeindsats) blevet en del af Ungecentret i Skanderborg.

Målet med uddannelsesvejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse/anden aktivitet, og at den enkelte elev i løbet af udskolingen bliver forberedt på og afklaret om de muligheder, der er for ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet.  Alt dette selvfølgelig i tæt samarbejde med både skole og forældre.

På Hørningskolen fritages eleverne for uddannelsesparathedsvurdering, da det ikke er relevant, men både elever og forældre vil stadig blive tilbudt individuel vejledning med information om f.eks. efterskoler, FGU og STU – ofte i forbindelse med TS-møder på skolen. 

Alle elever vil desuden få en uddannelsesplan (Min UddannelsesPlan) , hvor mål for videre uddannelse beskrives. Planen vil følge eleven, og det er uddannelsesvejlederens opgave at sikre, at planen løbende justeres, når der sker ændringer i den unges liv.

Jeg ser frem til samarbejdet med elever, forældre og personalet på skolen. Kontakt mig gerne med spørgsmål e.a. på skolens intra eller på

Mobil: 21 83 49 18
Birgit.Petersen@skanderborg.dk

Mange hilsener

Birgit

Dokumenter

UU-vejleder.pdf

Shape Created with Sketch.