MENU
Aula_close Layer 1

Den synligt lærende elev

Den synligt lærende elev på Hørningskolen.

En forudsætning for, at eleven kan lære, er, at, eleven
kan agere i den kendte skolehverdag. I arbejdet med
dette inddrages eleven selv og forældrene.

Kendetegn på den synligt lærende elev:
- Kan give udtryk for egen kunnen
- Kender egne mål/kan udtrykke egne mål
- Kan give udtryk for, at noget er svært/nemt
- Forventer/søger feedback
- Løser en opgave selvstændigt, som der
   tidligere skulle hjælp til
- Kan fremlægge egen læring for andre

Grundlæggende arbejder vi på Hørningskolen
med Vygotskijs "Zone for nærmeste udvikling" i
det system, vi kalder "Nu og Næste". Heri
inddrages eleverne i det omfang, de magter det.

 

Dokumenter