MENU
Aula_close Layer 1

Synlig læring på Hørningskolen

Hørningskolens arbejde med Synlig Læring tager sit afsæt i new zealænderen John Hatties
forskning. Alle skolens medarbejdere er uddannet i den teori og de begreber, der knytter sig til
Synlig Læring.

På Hørningskolen har alle klasser en Synlig Læringstavle – SLtavle - hvor hver enkelt elev har nogle
mål for sin læring. Vi aftaler med eleven, hvad der skal til, for at vi kan sige, at eleven har lært det
nye. Og vi taler om, hvordan det går med målet hver eneste uge.

De mål, vi sammen med eleverne sætter på SL tavlerne, kan både være faglige og sociale men kan
også handle om opnåelse af praktiske færdigheder.
Vi anvender farverne rød-gul-grøn på SL tavlerne: Grøn om det, som eleven allerede har lært og
kun behøver at træne fremover. Gul om det, som eleven lige nu er i gang med at lære.
Rød om det, som først skal læres i fremtiden – det, der er for svært lige nu.

Vi arbejder med flere mål for elevernes læring end de mål, der er synlige på SL tavlerne. Det ville
være for uoverskueligt for eleverne, hvis de synlige mål var for mange. Men vi har erfaring for, at
elevernes udvikling styrkes og fremmes, når målene bliver synlige, og eleverne således bliver aktivt
inddraget i deres egen læring. Synlig Læring viderefører og komplementerer Hørningskolens
mangeårige arbejde med Nu og Næste.
Se også Hørningskolens fem grundpiller.

SL-TAVLE